Tuy em hơi gầy nhưng lồn em rất đầy đặn đút vào là chỉ muốn ra