Sinh viên Thái Lan lén đụ nhau ngoài hành lang trường