Nếu ván bạc này mày thua, tao sẽ địt bạn gái mày OK?