Eo ôi không biết, nước này không phải của lồn em đâu